Masz pytania? Zadzwoń!

+48693937675 ZAMÓWIENIA od 200 zł - DOSTAWA GRATIS (nie dotyczy palet)

Reklamacje i zwroty

 

 

 Zwroty

 

 

Wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Zgodnie z art. 22 (1) Kodeksu cywilnego za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

Prawo odstąpienia od umowy

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (DBW Joanna Stachowicz, Rzemieślnicza, 30, 05-806 Nowa Wieś, kontakt@designbywomen.pl, Telefon: 693937675) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie póź niej niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wysokość kosztów zwrotu rzeczy, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykły sposób odesłane pocztą, wynosi 94 PLN. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat DBW Joanna Stachowicz, Rzemieślnicza, 30, 05-806 Nowa Wieś , kontakt@designbywomen.pl , Telefon: 693937675

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Możesz skorzystać z gotowego formularza dostępnego na stronie "Pliki do pobrania"

 

 

Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może składać pisemnie na adres Sklepu (ul. Rzemieślnicza 30, 05-806 Nowa Wieś ) lub  mailowo na adres kontakt@designbywomen.pl. w celu ustalenia sposobu rozpatrzenia reklamacji.
2. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep wadliwego towaru, po uprzednim prawidłowym zgłoszeniu reklamacji. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, w sytuacji, gdy niemożliwa okaże się naprawa towaru, ani jego wymiana na nowy, Klientowi zostanie zwrócona cena towaru oraz koszty dostawy i zwrotu reklamowanego towaru, jeżeli Klient je poniósł.
3. Aby dokonać zgłoszenia reklamacyjnego, Klient może zgłosić je mailowo na adres kontakt@designbywomen.pl lub telefonicznie pod numerem 693 93 76 75, a następnie niezwłocznie dokonać zwrotu reklamowanego towaru wraz z dołączonym do niego paragonem potwierdzającym zakup i zgłoszeniem reklamacyjnym. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane Klienta, określenie reklamowanego towaru i opis przyczyny reklamacji, numer rachunku bankowego Klienta niezbędny do ewentualnego dokonania zwrotu pieniędzy.
4. Klient może skorzystać z formularza zgłoszenia reklamacyjnego znajdującego się na dole strony www.designbywomen.pl w dziale „Pomoc” w zakładce „Pliki do pobrania”.
5. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, koszty dostawy i zwrotu reklamowanego towaru oraz ewentualny zwrot ceny towaru zostaną zwrócone Klientowi. Zwrot powyższej kwoty następuje w takiej samej formie jaką formę zapłaty wybrał Klient, chyba, że strony uzgodnią inaczej. Gdy zwrot kwoty następuje w formie przelewu bankowego, to Sklep dokonuje wpłaty na podane w formularzu konto bankowe Klienta w terminie 5 dni roboczych od rozpatrzenia reklamacji. Za dzień zwrotu ceny uważa się dzień obciążenia konta bankowego Sklepu.
6. Sklep nie przyjmuje zwrotów za pobraniem. 
7. Towar, którego odcień koloru różni się od widniejącego na monitorze komputera Klienta, nie może być uważany za wadliwy ani za niezgodny z umową. Widoczna na monitorze kolorystyka zależna jest od indywidualnych ustawień monitora Klienta. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o skontaktowanie się ze Sklepem.

Towary sprzedawane w Sklepie mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta lub dystrybutora. W wypadku towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na stronie produktu.

Ewentualne spory powstałe między Sklepem a Klientem będą rozstrzygane na drodze polubownej. Klient może skorzystać z mediacji.  W wypadku niemożności osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej, spory będą rozstrzygane przez stosowny Sąd. Sądem właściwym dla rozpatrywania spraw wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 r., Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

 

Powyższe nie dotyczy reklamacji usług dostawy realizowanych przez firmy przewozowe.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl