Masz pytania? Zadzwoń!

+48693937675 ZAMÓWIENIA od 200 zł - DOSTAWA GRATIS (nie dotyczy palet)

Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU DESIGNBYWOMEN.PL

 • 1 Informacje ogólne
  1. Właścicielem Sklepu działającego pod adresem www.designbywomen.pl jest DbW Joanna Stachowicz, NIP: 948-120-36-54, Regon: 462367786, siedziba: ul. Rzemieślnicza 30, 05-806 Nowa Wieś
 1. DbW Joanna Stachowicz nie jest czynnym płatnikiem podatku VAT
  3. DbW Joanna Stachowicz prowadzi sprzedaż detaliczną towarów oferowanych na stronie i za pośrednictwem strony pod adresem www.designbywomen.pl. Sprzedaż odbywa się w formie umowy kupna – sprzedaży zawieranej na odległość pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem a sprzedającym, zwanym dalej Sklepem.
  4. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowanie jego postanowień.
  5. Do zakupów w Sklepie upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
  6. Zakupów w Sklepie można dokonywać zarówno po uprzednim zarejestrowaniu się i/lub zalogowaniu jak i bez wcześniejszej rejestracji.
  7. Zamówienia są realizowane na terenie Polski.
  8. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
  9. Kontakt ze Sklepem jest możliwy telefonicznie pod numerem 693 93 76 75 w dni powszednie w godzinach 9:00 – 17:00 lub mailowo pod adresem kontakt@designbywomen.pl
  10. Wysyłki zamówionego towaru są realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 2. Definicje:

 

Cennik dostaw – to wykaz rodzajów oraz kosztów dostawy, dostępny pod adresem http://www.designbywomen.pl/pl/i/Dostawa/26

 

Dni robocze – to dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

 

Dostawa – to czynność polegająca na dostarczeniu Klientowi zamówionego Towaru, za pośrednictwem Dostawcy

 

Dostawca – to podmiot, z którym Sprzedawca współpracuje w zakresie dostawy Towarów

 

Dowód zakupu – rachunek 

Formularz rejestracyjny – to formularz umożliwiający utworzenie konta Klienta, dostępny pod adresem https://www.designbywomen.pl/pl/reg

 

Formularz zamówienia – to formularz umożliwiający złożenie zamówienia przez Klienta

 

Hasło – to ciąg znaków wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie internetowym, służących do zabezpieczenia Konta Klienta

 

Karta produktu – to podstrona w Sklepie internetowym, na której zawarte są informacje o pojedynczym produkcie

 

Klient – to podmiot, z którym zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa może być zawarta Umowa sprzedaży

 

Kodeks cywilny  - to ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami

 

Konsument – to osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

 

Konto Klienta – to panel Klienta udostępniany przez Sprzedawcę , po uprzednim zarejestrowaniu się Klienta w Sklepie internetowym

 

Koszyk  - to lista wybranych przez Klienta produktów, z oferty Sklepu internetowego

 

Kupujący – zarówno Klient  jak i Konsument

 

Login – to adres poczty elektronicznej Klienta, który Klient wskazuje podczas Rejestracji w Sklepie internetowym

 

Produkt – to pojedynczy towar  prezentowany na stronach Sklepu internetowego, który może być przedmiotem Umowy sprzedaży

 

Regulamin – to niniejszy regulamin

 

Rejestracja – to czynność dzięki, której Klient zyskuje możliwość korzystania z dodatkowych funkcjonalności Sklepu

 

Sklep internetowy – to serwis internetowy dostępny pod adresem www.designbywomen.pl

 

Sprzedawca – to DbW Joanna Stachowicz,  NIP: 948-120-36-54, Regon: 462367786,

Siedziba: ul. Rzemieślnicza 30, 05-806 Nowa Wieś

Adres wykonywania działalności: ul. Rzemieślnicza 30, 05-806 Nowa Wieś

 

Termin realizacji – to podana w Karcie Produktu informacja o liczbie godzin lub dni roboczych niezbędnych do realizacji zamówienia tj. wysyłki ze Sklepu zamówionych produktów

 

Trwały nośnik – to materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów,  jakim te informacje służą,  i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci

 Umowa sprzedaży – to umowa zawarta na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą

 • 2 Rejestracja i logowanie
  1. Rejestracja ani logowanie nie są niezbędne aby Klient mógł przeglądać informacje zawarte na stronie Sklepu i dokonywać zakupów w Sklepie.
  2. Rejestracja w Sklepie pozwala Klientowi skorzystać z wielu przywilejów:
  • Możliwość otrzymywania rabatów i kuponów promocyjnych
  • Brak konieczności wprowadzania danych przy kolejnych zakupach
  • Podgląd statusu realizacji zamówienia i historii zakupów
  • Możliwość korzystania ze Schowka
  • Możliwość oceniania i dodawania opinii o produktach
  3. Do rejestracji lub logowania należy przejść poprzez odpowiedni przycisk „Rejestracja” lub „Logowanie” znajdujące się w prawej górnej części strony Sklepu lub po dodaniu produktów do koszyka poprzez kliknięcie kolejno: „Przejdź do koszyka” / „Zamawiam i płacę” / „Rejestracja” lub „Logowanie”.
  4. Warunkiem pomyślnego zakończenia procesu rejestracji jest uzupełnienie wszystkich wymaganych pól oznaczonych gwiazdką (*) w formularzu rejestracyjnym oraz zaakceptowanie warunków „Regulaminu” Sklepu.
  5. Login w sklepie internetowym stanowi adres mailowy Klienta.
  6. W przypadku zgubienia lub zapomnienia hasła do logowania, istnieje możliwość wyboru nowego hasła przez kliknięcie w aktywny tekst „Nie pamiętasz hasła? Kliknij tutaj” na stronie logowania. Następnie należy podać swój adres mailowy używany dotychczas do logowania, na który zostanie przesłany link do bezpiecznej zmiany hasła.
 • 3 Zamówienia
  1. Klient ma możliwość zapoznania się z pełną ofertą wraz ze szczegółowymi informacjami o produktach i dodawać je do koszyka bez konieczności rejestracji i logowania się.
  2. Zamówienie na wybrane i dodane do koszyka produkty może być złożone po dokonaniu rejestracji lub logowania lub przez kliknięcie na przycisk „Zamawiam i płacę”.
  3. Zamówienia przyjmowane są poprzez formularz zamówienia umieszczony na stronie Sklepu www.designbywomen.pl
  4. Do realizacji zamówienia koniecznie jest podanie adresu dostawy (ulica, kod pocztowy, miasto) oraz danych kontaktowych (imię i nazwisko, telefon, e-mail).
  5. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych - Sklep spróbuje skontaktować się z Klientem w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy, Sklep może odstąpić od umowy sprzedaży.
  6. Po wysłaniu zamówienia przez formularz na stronie Sklepu, Klient na adres mailowy, który podał jako kontaktowy, otrzyma wiadomość z wszystkimi danymi zamówienia i z prośbą o jego potwierdzenie poprzez kliknięcie w link przesłany w tym mailu. Potwierdzenie to jest konieczne do złożenia zamówienia przez Klienta i oznacza złożenie zamówienia.
  7. Realizacja zamówienia następuje w zależności od wybranej przez Klienta formy płatności:
  • w przypadku zamówień płatnych przelewem na konto bankowe po zaksięgowaniu płatności
  • w przypadku zamówień płatnych poprzez system płatności PayU lub PayPro S.A. – po otrzymaniu potwierdzenia pozytywnej autoryzacji z systemu
  • w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze (za pobraniem) - po otrzymaniu przez sklep potwierdzenia zamówienia
  8. W przypadku braku odnotowania wpłaty za zamówienie lub braku jego potwierdzenia mailowego, gdy Klient wybrał płatność za pobraniem,  po upływie 5 dni roboczych od jego złożenia, zamówienie zostanie anulowane.
  9. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem już na etapie składania zamówienia Klient otrzyma komunikat o niedostępności danego produktu, a Sklep skontaktuje się z Klientem, który podejmie decyzję o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wysyłka zamówienia w osobnych przesyłkach w różnych terminach, wydłużenie czasu oczekiwania na całe zamówienie, anulowanie całości zamówienia).
  10. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, których czas wysyłki oznaczony przy każdym z produktów jest inny, a które mają zostać dostarczone w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sklep ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że strony postanowią inaczej.
  11. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub odstąpić od umowy poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem kontakt@designbywomen.pl lub telefonicznie pod numerem +48 693 93 76 75 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00. Nie dotyczy to towarów sprowadzanych na indywidualne zamówienie Klienta.
  12. Klient jest informowany na bieżąco o statusie realizacji zamówienia drogą mailową, a dodatkowo zalogowany Klient może śledzić status realizacji zamówienia przez zakładkę „Moje Konto” znajdującą się w prawym górnym rogu strony internetowej Sklepu.
  13. Obowiązujące w Sklepie rabaty i promocje nie łączą się.
  14. Sklep zobowiązuje się dostarczyć Klientowi towar bez wad. W przypadku towarów przecenionych z powodu opisanych w karcie produktu wad, towar zgodny z opisem.

 • 4 Ceny towarów i formy płatności
  1. Wszystkie ceny podawane na stronie www.designbywomen.pl są cenami w polskich złotych.
  2. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki.
  3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
  4. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  • płatność przelewem na rachunek bankowy Sklepu:

Bank Pekao S.A

30 1240 6380 1111 0010 6463 6921

dane do wpłaty: DbW Joanna Stachowicz
ul. Rzemieślnicza 30, 05-806 Nowa Wieś.

W przypadku wyboru płatności przelewem, płatność powinna być dokonana w terminie do 5 dni roboczych na konto bankowe Sklepu.
• płatność poprzez serwis płatniczy PayU lub PayPro S.A. z możliwością wyboru jednej z oferowanych przez serwis form płatności tj. płatność przelewem transferowym i e-przelew.
• płatność przy odbiorze - należność pobiera kurier.
5. Do każdego zamówienia dołączany jest rachunek.

 • 5 Koszty i terminy dostawy
  1. Zamówione towary wysyłamy za pomocą firmy kurierskiej oraz do paczkomatów InPost. Istnieje także możliwość odbioru osobistego. 
  2. Koszt dostawy przesyłki zamówionego towaru ponosi Klient. Jednak, jeżeli wartość zamówionych towarów (po rabatach) wyniesie minimum 400 zł, to Klient nie ponosi kosztów wysyłki. Nie dotyczy to zamówień tzw. „produktów wielkogabarytowych” czyli mebli. Informacja o tym, że dany produkt jest „wielkogabarytowy” jest podana przy pełnym opisie produktu na stronie Sklepu. Nie dotyczy to również przesyłek za pobraniem. Jeżeli wartość zamówienia po rabatach wyniesie minimum 400 zł a Klient wybierze jako formę dostawy przesyłkę za pobraniem, to poniesie jedynie koszt wynikający z różnicy w cenie pomiędzy dostawą w przedpłacie a dostawą za pobraniem.
  3. Na stronie Sklepu przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji (zgodnie z § 3 ust. 7) do chwili wysłania zamówionych towarów ze sklepu, przy czym nie są uwzględniane dni wolne od pracy (sobota, niedziela) oraz święta. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.
  4. Termin otrzymania przesyłki to czas realizacji + przewidywany czas dostawy
  • Czas dostawy przez firmę kurierską –do 2 dni roboczych
  5. Koszt dostawy obliczany jest automatycznie przed wysłaniem zamówienia przez formularz zamówienia na stronie Sklepu i uzależniony jest od formy dostawy wybranej przez Klienta.
  6. Aktualne koszty dostawy:
 1. a) PRZESYŁKA KURIERSKA
 • 15 PLN - za paczkę standardową do 30 kg dostarczaną przez firmę kurierską, przy wyborze przedpłaty – płatności bezpośrednio na konto bankowe Sklepu lub za pomocą dostępnych form płatności PayU lub PayPro S.A
  • 19 PLN - za paczkę standardową do 30 kg za pobraniem dostarczaną przez firmę kurierską
  • 4 PLN - za paczkę standardową do 30 kg za pobraniem dostarczaną przez firmę kurierską dla zamówienia, w którym wartość zamawianych towarów po rabatach wynosi minimum 400 PLN
  • GRATIS - za paczkę standardową do 30 kg dostarczaną przez firmę kurierską dla zamówienia, w którym wartość zamawianych towarów po rabatach wynosi minimum 400 PLN
 1. b) PACZKOMATY 

Istnieje możliwość wysyłki zamówienia do Paczkomatów InPost pod warunkiem, że wielkość przesyłki nie przekroczy rozmiarów maksymalnych skrytki tj. 41 x 38 x 64 cm. Z dostawy do paczkomatów można skorzystać wybierając formę płatności przelew lub PayU lub PayPro S.A. Nie realizujemy paczek za pobraniem do paczkomatów. Koszt przesyłki do paczkomatu wynosi 11 PLN. W końcowej fazie składania zamówienia należy podać adres i numer paczkomatu, do którego mamy przesłać Twoje zamówienie. Wykaz paczkomatów dostępny jest na stronie:http://paczkomaty.pl/pl/dla-ciebie/znajdz-paczkomat

 1. c) BEZPŁATNY ODBIÓR OSOBISTY w Komorowie (kod pocztowy 05-806, gmina Michałowice). Odbiór osobisty jest możliwy jedynie po wcześniejszym umówieniuterminu i godziny odbioru zamówienia.
 • 6 Zwroty
  1. Sklep umożliwia odstąpienie od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przesyłki bez podania przyczyny odstąpienia od umowy. Jeżeli zamówienie było realizowane etapami, w kilku przesyłkach, to termin powyższy jest liczony od dnia otrzymania ostatniej przesyłki z danego zamówienia.
  2. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy za pośrednictwem formularza znajdującego się na dole strony www.designbywomen.pl w dziale „Pomoc” w zakładce „Pliki do pobrania”. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sklep niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie formularza.
  3. Klient powinien odesłać zwracany towar do Sklepu niezwłocznie lub najpóźniej w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy z dołączonym rachunkiem za dany towar. Towar nie może nosić znamion używania, zniszczenia, musi być czysty, kompletny i, o ile to możliwe, posiadać opakowanie oryginalne. Oświadczenie zwrotu towaru powinno zawierać dane Klienta, określenie zwracanego towaru, numer rachunku bankowego Klienta niezbędny do dokonania zwrotu pieniędzy.
  4. Zwrotowi podlegają koszty dostawy towaru poniesione wcześniej przez Klienta. Natomiast koszt odesłania towaru do Sklepu ponosi Klient i nie podlega on zwrotowi.
  5. Sklep nie przyjmuje zwrotów za pobraniem.
  6. Sklep dokona zwrotu ceny zwracanego towaru i zwrotu kosztu dostawy, jeżeli taki koszt klient poniósł. Zwrot powyższej kwoty następuje w takiej samej formie jaką formę zapłaty wybrał Klient, chyba, że strony uzgodnią inaczej. Zwrot powyższej kwoty następuje w terminie 14 dni kalendarzowych od odstąpienia przez Klienta od umowy. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania zwracanego towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, to zgodnie z ustawą z dnia 30.05.2014 o prawach konsumenta Art.33 Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  7. Klient jest zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia przesyłki w trakcie transportu do Sklepu. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • 7 Rękojmia
 1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Jeżeli Towar  ma wadę, Klient może:
 3. a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy

chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

lub

 1. b) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad lub żądać usunięcia wady

chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę.

 1. Sprzedawca ma obowiązek wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 2. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany, na koszt Sprzedawcy, dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sklepu.
 4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi.
 5. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania Towaru Klientowi.
 6. W terminach określonych w § 7 pkt. 6 i pkt. 7 Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 • 8 Reklamacje
  1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może składać pisemnie na adres Sklepu (§ 1 pkt.1) lub  mailowo na adres kontakt@designbywomen.pl. w celu ustalenia sposobu rozpatrzenia reklamacji.
  2. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep wadliwego towaru, po uprzednim prawidłowym zgłoszeniu reklamacji. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, w sytuacji, gdy niemożliwa okaże się naprawa towaru, ani jego wymiana na nowy, Klientowi zostanie zwrócona cena towaru oraz koszty dostawy i zwrotu reklamowanego towaru, jeżeli Klient je poniósł.
  3. Aby dokonać zgłoszenia reklamacyjnego, Klient może zgłosić je mailowo na adres kontakt@designbywomen.pl lub telefonicznie pod numerem 693 93 76 75, a następnie niezwłocznie dokonać zwrotu reklamowanego towaru wraz z dołączonym do niego rachunkiem potwierdzającym zakup i zgłoszeniem reklamacyjnym. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane Klienta, określenie reklamowanego towaru i opis przyczyny reklamacji, numer rachunku bankowego Klienta niezbędny do ewentualnego dokonania zwrotu pieniędzy.
  4. Klient może skorzystać z formularza zgłoszenia reklamacyjnego znajdującego się na dole strony www.designbywomen.pl w dziale „Pomoc” w zakładce „Pliki do pobrania”.
  5. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, koszty dostawy i zwrotu reklamowanego towaru oraz ewentualny zwrot ceny towaru zostaną zwrócone Klientowi. Zwrot powyższej kwoty następuje w takiej samej formie jaką formę zapłaty wybrał Klient, chyba, że strony uzgodnią inaczej. Gdy zwrot kwoty następuje w formie przelewu bankowego, to Sklep dokonuje wpłaty na podane w formularzu konto bankowe Klienta w terminie 5 dni roboczych od rozpatrzenia reklamacji. Za dzień zwrotu ceny uważa się dzień obciążenia konta bankowego Sklepu.
  6. Sklep nie przyjmuje zwrotów za pobraniem.
  7. Towar, którego odcień koloru różni się od widniejącego na monitorze komputera Klienta, nie może być uważany za wadliwy ani za niezgodny z umową. Widoczna na monitorze kolorystyka zależna jest od indywidualnych ustawień monitora Klienta. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o skontaktowanie się ze Sklepem
 • 9 Gwarancja
 1. Towary sprzedawane w Sklepie mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta lub dystrybutora. W wypadku towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na stronie produktu.
 • 10 Bony Prezentowe
  1. Bon Prezentowy kupiony w Sklepie upoważnia do zakupu dowolnych produktów dostępnych w na stronie www.designbywomen.pl
  2. Bon może być wykorzystany do zakupu towarów o minimalnej kwocie równej jego nominalnej wartości. Jeżeli kwota zamówionych towarów jest wyższa niż wartość bonu, różnicę należy dopłacić w wybrany, przy składaniu zamówienia, sposób.
  3. Bon nie może być wykorzystany na pokrycie kosztów dostawy.
  4. Bon można wykorzystać jednorazowo w terminie do 6 miesięcy od daty jego zakupu.
  5. W celu wykorzystania Bonu Prezentowego Klient powinien wcześniej dokonać rejestracji w Sklepie i w trakcie składania zamówienia powinien być zalogowany.
  6. Warunkiem wykorzystania bonu jest wpisanie unikalnego kodu podanego na bonie w końcowej fazie składania zamówienia w polu „ Kupon rabatowy”.
  7. Bon nie może zostać wymieniony na gotówkę.
  8. Bony są dostępne w następujących wartościach nominalnych 50 zł, 100 zł, 150 zł, 200 zł, 300 zł, 400 zł oraz 500 zł

 • 11 Polityka prywatności
  1. Dane osobowe przekazywane przez Klienta są przetwarzane przez Sklep wyłącznie w celu realizacji umowy (realizacji zamówienia), zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101, poz. 926 z 2002r.).
  2. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep w celach marketingowych oraz może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Sklepu za pomocą środków komunikacji elektronicznej i poczty. Podanie danych jest dobrowolne.
  3. Dane osobowe nie są udostępniane ani sprzedawane innym podmiotom dla celów marketingowych.
  4. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, poprawiania ich lub uzupełnienia oraz żądania ich usunięcia.
  5. Zbiór Danych Osobowych Użytkowników Serwisu został zarejestrowany przez Generalny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych.

 • 12 Zmiany regulaminu
  1. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszego Regulaminu, przy czym zmieniony Regulamin będzie obowiązywał od chwili jego publikacji na stronie Sklepu, a przy każdym nowym zamówieniu Klient będzie poproszony o potwierdzenie zapoznania się i akceptacji aktualnego regulaminu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 • 13 Przerwy techniczne
  1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do strony internetowej Sklepu spowodowany czynnikami niezależnymi od Sklepu oraz wynikające z tego konsekwencje.
  2. Sklep zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do strony internetowej Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sklep zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

 • 14 Postanowienia końcowe
  1. Zabrania się kopiowania zdjęć oraz tekstów (w całości lub w części) bez zgody DbW Joanna Stachowicz. Wykorzystywanie pomysłów, rozwiązań, kopiowanie, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki, tekstów opisów w celach zarobkowych, bez zezwolenia jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz podlega karze.
  2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o prawach konsumenta.
  3. Ewentualne spory powstałe między Sklepem a Klientem będą rozstrzygane na drodze polubownej. Klient może skorzystać z mediacji.  W wypadku niemożności osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej, spory będą rozstrzygane przez stosowny Sąd. Sądem właściwym dla rozpatrywania spraw wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 r., Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 04 lipca 2022.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl